Mẩu tin Trung – Nhật về quan hệ Trung – Mỹ qua truyền thông Nhật Bản

Mẩu tin ①

美方借口国家安全,频繁滥用国家力量,无理打压非美国企业。这是赤裸裸的霸权行径,中方坚决反对。
(Měifāng jièkǒu guójiā ānquán, pínfán lànyòng guójiā lìliàng, wúlǐ dǎyā fēi Měiguó qǐyè. Zhè shì chìluǒluǒ de bàquán xíngjìng, Zhōngfāng jiānjué fǎnduì.)

Bản dịch tiếng Nhật: アメリカがわ国家安全こっかあんぜん口実こうじつに、頻繁ひんぱん国家こっかちから乱用らんようし、道理どうりもなくアメリカ企業きぎょう圧迫あっぱくした。これはあからさまな覇権行為はけんこういで、中国ちゅうごく断固反対だんこはんたいする。

Bản dịch tiếng Việt tham khảo trên VOA (từ bản gốc tiếng Trung): “Hoa Kỳ đang viện cớ an ninh quốc gia và dùng quyền hành của nhà nước để ức chế các doanh nghiệp không phải của Mỹ. Đây là cách làm ăn của một nước bá chủ, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.”

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AnqdbrtuaQU&t=81s

.

quan hệ Trung – Mỹ
Ảnh: テレ東news

Mẩu tin ②

美方借口国家安全,频繁滥用国家力量,无理打压非美国企业。这是赤裸裸的霸凌行径,最终也将自食其果。我们敦促美方认真倾听美国国内和国际社会的理性声音,纠正错误做法。中方将会坚定维护本国企业的正当合法权益。
(Měifāng jièkǒu guójiā ānquán, pínfán lànyòng guójiā lìliàng, wúlǐ dǎyā fēi Měiguó qǐyè. Zhè shì chìluǒluǒ de bà líng xíngjìng, zuìzhōng yě jiāng zìshíqíguǒ. Wǒmen dūncù Měifāng rènzhēn qīngtīng Měiguó guónèi hé guójì shèhuì de lǐxìng shēngyīn, jiūzhèng cuòwù zuòfǎ. Zhōngfāng jiāng huì jiāndìng wéihù běnguó qǐyè de zhèngdāng héfǎ quányì.)

Bản dịch tiếng Nhật: アメリカは国家こっか安全保障あんぜんほしょう名目めいもくに、頻繁ひんぱんくにちから乱用らんようし、理不尽りふじん圧力あつりょく企業きぎょうにかけている。これはあからさまな覇権行為はけんこういだ。結局けっきょくは自分にかえる。アメリカは、自国じこく国際社会こくさいしゃかい理性的りせいてきこえみみかたむけ、あやまったやりかたただすよううながす。中国ちゅうごくとして、中国企業ちゅうごくきぎょう正当せいとう合法的ごうほうてき権益けんえき断固だんことしてまもく。

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=LlCCC4aH7Og

.

Nếu để ý sẽ thấy, Trung Quốc đã sử dụng cùng một câu trong 2 bài phát biểu, và được dịch sang 2 phiên bản tiếng Nhật hơi khác nhau một chút về cách dùng từ.

美方借口国家安全,频繁滥用国家力量,无理打压非美国企业。
(Měifāng jièkǒu guójiā ānquán, pínfán lànyòng guójiā lìliàng, wúlǐ dǎyā fēi Měiguó qǐyè.)

Bản dịch 1: アメリカ側は国家安全を口実に、頻繁に国家の力を乱用し、道理もなく非アメリカ企業を圧迫した。

Bản dịch 2: アメリカは国家の安全保障を名目に、頻繁に国の力を乱用し、理不尽な圧力を企業にかけている。

Cả 2 phiên bản này chắc chắc đều được dịch bởi người có trình độ chuyên môn cao trong ngành biên phiên dịch. Như vậy, đối với ngành dịch, chỉ cần truyền đạt được trọn vẹn suy nghĩ của người nói đã là một thành công lớn. Có lẽ vì vậy mà cùng một câu nói trong phiên bản gốc vẫn thường hay được dịch thành nhiều phiên bản khác nhau từ các dịch giả khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.